Filip Grabowski potrzebuje Twojej pomocy

Filip Grabowski urodził się w 2005 r. z zespołem wad wrodzonych. Dodatkowo neurolog zdiagnozował zespół dziecka wiotkiego. Konieczne były operacje chirurgiczne oraz bardzo intensywna rehabilitacja ogólnorozwojowa. Filip jest do dziś pacjentem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie gdzie dotychczas przeszedł 5 operacji i zabiegów chirurgicznych.

1 procent Knurów

Dzięki programowi Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz rozlicznym formom terapii (met. Bobath, masaże, fizjoterapia, terapia Tomatisa, BFB, Integracja sensoryczna, hipoterapia, terapia logopedyczna) „stanął na nogi” w wieku 4 lat oraz zaczął się komunikować. Obecnie jest uczniem pierwszej klasy integracyjnej Szkoły podstawowej nr 2 w Knurowie. Nadal pozostaje pod opieką wielu lekarzy specjalistów a jego rozwój jest nieharmonijny ale dzięki wsparciu i pomocy jego niepełnosprawność nie odbiera mu radości i szans na to by w przyszłości samemu funkcjonować w społeczeństwie. Filip jest podopiecznym Fundacji „Piastun a Wyrównywanie Szans” z siedzibą w Zabrzu. Dzięki zebranym w ubiegłym roku środkom w ramach 1%  oraz darowiznom możliwa jest dalsza rehabilitacja i leczenie chłopca.

KRS 0000292978 

You may also like...